1. ფიზიკურად უნდა იმყოფებოდეთ hackTBILISI-ზე.

2. დაუშვებელია უკვე არსებული ნამუშევრის მოტანა.

3. დაუშვებელია სხვა გუნდის სორსის მოპარვა :)

4. ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა.